Yusuf Islam

Yusuf Islam

Brytyjski wokalista, kompozytor, instrumentalista, filantrop. Urodzony 21 lipca 1948 roku jako Steven Demetre Georgiu.

Zaczynał od występów w brytyjskich kawiarniach i pubach. Już jego pierwsze single były hitami- ‘I love my dog’, ‘Matthiew and son’, ‘I’m gonna get me a gun’.

 

W 1969 zachorował na gruźlicę i był blisko śmierci, prawie rok spędził w szpitalu i już wtedy zaczynał się zastanawiać nad sensem swojego życia i ludzką duchowością. Zaczął medytować, ćwiczyć jogę,interesować się metafizyką i został wegetarianinem. Podczas choroby i rekonwalescencji napisał ponad 40 piosenek, któe ukazały się w jego późniejszych albumach.

Jego sława stopniowo narastała a piosenki takie jak ‘Wild world’,cz ‘Father and son’ stały się kultowe.

Czy domyślacie się już o kim mowa?

Tak. To właśnie sam Cat Stevens. Jak to się stało, że teraz znany jest jako Yusuf Islam, czy po prostu Yusuf?  To historia, któą można usłyszeć w Maroku niemalże na ażdym kroku.

W 1976 roku Cat Stevens omalże nie utonął u wybrzeży Malibu w Kalifornii. Kiedy już był prawie pewny śmierci w otchłani oceanu wykrzyknął ‘O Boże! Jeśli mnie ocalisz, będę ci służył! ‘. Zaraz potem pojawiła się fala, która zaniosła go prosto na brzeg.

Stevens interesował się Buddyzmem, Zen, Yijing, numerologią, tarotem i astrologią. Jednak kiedy jego brat przyniósł mu kopię Koranu, zafascynowany zaczął przechodzić na Islam. Zmienił imię na Yusuf, który w Koranie jest mężczyzną kupionym i sprzedanym na targu, co utożsamiał z tym, co zrobił z nim biznes muzyczny. Wszystkie swoje gitary wystawił na cel charytatywny, porzucił karierę muzyczną aby oddać się działalności charytatywnej i zgłębianiu Islamu.

Tą opowieśc słyszałam wiele razy podczas mojej podróży w Maroku. Może nie tą samą, bo każdy zmieniał ją i urozmaicał według swoich upodobań. Wplatano w nią dodatkowe wątki, dodawano potwierdzenia, że na ratunek Yusufowi przybył sam Allah. Marokańczycy byli z niej dumni i uważali za bezsprzeczny dowód na wiarygność Islamu.

Wszyscy w Maroku znają i kochają muzykę Yusufa.

Taka ciekawostka:)

 

Yusuf Islam

The British singer, songwriter , instrumentalist , philanthropist . Born July 21, 1948 as the Steven Demetre Georgiu .

He began performing in the UK cafes and pubs. Already his first singles were hits – ‘ I love my dog ​​’, ‘ Matthiew and son ‘, ‘ I’m gonna get me a gun ‘ .

In 1969 he contracted tuberculosis and was close to death and spent nearly a year in the hospital. Back then he begun to question the meaning of his life and spirituality. He took up meditation , yoga, metaphysics and became a vegetarian . During illness and convalescence , he wrote over 40 songs,  which appeared in his later albums.

As he was more and more famous his songs like ‘Wild World ‘or ‘Father and son ‘ became iconic .

Are you already guessing who is it ?

Yes. It is same Cat Stevens . Why is he known now as Yusuf Islam , or simply Yusuf ? This is a story which can be heard all over Morocco.

In 1976, Cat Stevens nearly drowned off the coast of Malibu, California . Once he saw almost certain death in the depths of the ocean, he shouted ‘O God! If you save me , I’ll work for you ! ‘ . Immediately afterwards there was a wave that carried him straight to the shore.

Stevens was interested in Buddhism , Zen , I Ching , numerology , tarot and astrology. But when his brother brought him a copy of the Qur’an , he was fascinated began his transition to Islam . He changed his name to Yusuf , who in the Qur’an is a man bought and sold in the market place, which is how he said he had increasingly felt within the music business. He auctioned all his guitars for charity and left his music career to devote himself to educational and philanthropic causes in the Muslim community.

Everybody in Morocco know and love his music!

LISTEN TO YUSUF ISLAM

***

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply